Öppna samma kalender på sammakalender.se med Erming Data AB

kalender


kalender, ett flertydigt begrepp, som ursprungligen var mer eller mindre synonymt med tideräkning. Den julianska kalendern är sålunda exakt detsamma som den julianska tideräkningen. Senare har en betydelseförskjutning skett, så att ordet kalender gradvis fått en mer konkret innebörd. Därvid har det även kommit att bli tämligen liktydigt med almanacka. Uppgifterna gäller information om varje datum under året, i första hand veckodagarna, namnlängden, solens upp- och nedgång, månfaserna och eventuellt andra astronomiska företeelser av allmänt intresse. Därtill har fogats upplysningar om helgdagar, predikotexter, allmän flaggning, skatteinbetalning, val till riksdagen och annan praktisk information. Vissa kalendrar med få och enkla uppgifter har konstruerats så att de kan användas under praktiskt taget obegränsad tid (evighetskalendrar). Det förekommer också att publikationer under beteckningen kalender till största delen innehåller uppgifter av helt annat slag än sådana som är förknippade med tideräkning. Som exempel kan nämnas specialiserade årsböcker av olika slag (affärskalender, faktakalender, flickornas kalender, hundkalender, lärarkalender etc.) samt fickkalendrar av allehanda slag (se även Litterära kalendrar nedan). I flertalet av dessa finns dock kvar någon form av traditionell almanacka med tabellarisk uppställning av dagarna under året. För att begreppsmässigt hålla denna avdelning isär från det övriga innehållet i publikationen i fråga, brukar man benämna den kalendarium. I vissa fall har man sedan uteslutit kalendariet utan att fördenskull ändra på benämningen kalender. Exempel på sådana har vi i Adelskalendern, adresskalender, handelskalender, julkalender och Statskalendern.


Sammarbete:
[ erming ]
Erming Data AB